Maatschappelijk rendement in kaart met SROI

SROI staat voor Social Return on Investment. SROI is een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van uw activiteiten inzichtelijk. Daardoor bevordert SROI het plegen van gerichte interventies die veranderingen bij uw doelgroep (klanten, cliƫnten of patiƫnten) te weeg brengen. Zo realiseert uw organisatie meer maatschappelijke waarde.

SROI voor sociale investeerders en ondernemers
De SROI methodiek is van belang voor elke organisatie met maatschappelijke doelstellingen. Projectleiders, managers en bestuurders kunnen SROI uitgangspunten toepassen bij het meten, sturen en communiceren van hun maatschappelijke resultaten. Overheden, fondsen en subsidiegevers hebben meer grip op de sociale opbrengst van hun investeringen door SROI onderzoek toe te passen bij de selectie en monitoring van projecten.

Door toepassing van de Social Return on Investment methodiek verbinden wij financiers en uitvoerders in het maximaliseren van de sociale waarde van hun gezamenlijke projecten.